Copyright

Alle teksten en foto's op deze website en gerelateerde pagina's zijn eigendom van BbyB bvba. Het is verboden om deze teksten en/of foto's van deze site zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BbyB bvba te kopiëren, te bewerken of te verspreiden op enige wijze. BbyB bvba hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging van materialen en teksten van haar website.
  

Geregistreerde handelsmerken

De naam BbyB, het BbyB logo, de letter "B" in contouren en de vorm van de BbyB chocoloade pralines zijn geregistreerd handelsmerken van BbyB bvba.

 

Deze website wordt beheerd door BbyB bvba.
Vragen over deze site kunnen worden gericht aan BbyB bvba:
Hoofdzetel: Everdongenlaan 23C 2300 Turnhout
info@bbyb.be